ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler
Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisin de taraf devletler aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:
Bu sözleşme maddeleri aslının aynısı olup çocukların ağzından kaleme alınmıştır.