Çocuk Üniversitesi

Çocuk Üniversitesi

Programın amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen, üretken bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir.


Öğrencileri yükseköğretime özendirmenin yolu onları erken yaşlarda “üniversite” ile tanıştırmaktan geçiyor. Bu noktada devreye girebilecek en önemli mekanizmalardan birisi
Çocuk Üniversiteleri’dir.

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir.
Onlar yaşamın yaratıcı gücünün oğulları ve kızlarıdır.
Onlar sizden değil, sizin aracılığınızla doğmuşlar.
Sizlerle birliktedirler ama sizin değillerdir,
Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil!
Çünkü onların kendi düşünceleri vardır.
Bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil,
Çünkü onlar, sizin düşlerinizde bile gidemeyeceğiniz,
Geleceğin evinde otururlar.
Onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetemezsiniz,
Çünkü yaşam durmaz; geriye değil, ileriye akar.
Sizler birer yay, çocuklarınız da geleceğe fırlattığınız canlı oklardır.

Khalil Gibran
(Lübnanlı Yazar, Ozan)

Çocukları erken yaşta bilimle ve sanatla tanıştıran, bilime karşı olumlu bir tutum kazanmalarını sağlayan, üniversite kavramlarını onlarda somutlaştıran, onların daha etkili ve yaratıcı düşünebilmelerine katkı sağlayan, yaparak yaşayarak öğrenerek sadece bilen değil uygulayan olmalarına destek veren çocuk üniversitelerinde her çocuğun rengi ve sesi özeldir.

Çocuk Üniversitesi programı kapsamında akademisyenler, deneyimlerini en eğlenceli haliyle aktararak çocuklara rehberlik eder, çocuklarda bilim ve sanata karşı merak uyandırırlar ve yapacakları uygulamalarla bu merakın performansa dönüşmesiyle sonuçlanması hedeflenmektedir.

Çocuk Üniversitesi’nde 5-13 yaş grubuna zenginleştirme eğitimi temel alınarak 30 farklı atölye açılmaktadır.

AMACI

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve  Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına  yön vermelerine rehberlik etmektir.

VİZYONU

Gönüllülük esasına dayalı olarak, sınırları kaldırarak tüm öğrencilerin üniversiteye ulaşmalarını sağlamak, Dezavantajlı grupları da dahil etmek ve onlarından da üniversitelerden yararlanmalarını  sağlamak,

Baskı olmadan öğrencilere saygılı bir atmosfer sunmak ve performans göstermelerini sağlamaktır.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ İLGİLİ ALANLAR

 • Eğlenceli Bilim
 • Mini Mutfak Atölyesi
 • Keçe ile Yaratıcı Ürün Tasarımı
 • Bilinçaltına Yolculuk; Meditasyon
 • Kimya
 • Beyin ve İnsan Anatomisi
 • Havacılık ve Pilotaj Eğitimi
 • Modern Dans
 • Eğitim ve istihdam ilişkilerinin MEB ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı da,
 • Kodlama ve Animasyon
 • Araştırma ve Sorgulama
 • Robotik
 • Yaratıcı Drama
 • Mikrobiyoloji
 • Astronomi
 • Ritim ve Müzik
 • Akıl ve Zekâ Oyunları
 • STEM