Dünyanın İnovasyon Okulu

EĞİTİMDE İNOVASYON FARKI İLE YENİ NESİL İNSAN

Hızla değişen dünyanın yeni ve etkin hareketi olarak kabul edilen inovasyon, eğitim alanında meydana gelen dönüşüm sürecinin temel kavramlarından biri olarak yerini almaktadır.

Dünya İnovasyon Okulu vizyonu ile eğitimde inovasyon kavramını yapılandırmak için okullarımızı bütüncül olarak kurgulamak, fiziki imkanlarını eğitim modeli ile birlikte düşünmek, eğitim ve yönetim kadrolarını 21. yüzyılın aydın bireylerini yetiştirmek için planlamak ve sürece dahil etmek gibi multidisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitimde gelişen teknolojiyi alt yapıdan son kullanıcıya kadar modellemek, okul kültürü ve iklimini okul ekosisteminde yeşertmek ihtiyaç duyulan diğer ana kaygılar arasında yerini almıştır.

Hiçbir ülkenin globalleşen dünyada küçük/büyük bir ada gibi varlık sürdüremeyeceği, bilgi toplumunda bilgiyi üreterek yeni kavramlar, yeni olgular, yeni yaklaşımlar geliştiren insanlığın içinde “ben” olarak tek başına hareket edemeyeceği gerçeği, ortak bir yaşamı inşa etmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Her ülke kendi tarihi, jeopolitik konumu, kültürü, sosyal ve ekonomik koşulları içinde güçlü ve zayıf taraflarını dikkate alarak eğitimde inovasyon politikaları geliştirmek zorundadır.

21. yüzyılda yeni veya yeniden üretimi teşvik etmek için yeni ve yeniden düşünmenin farklı bakış açılarına yönelmenin ve geliştirmenin ancak nitelikli yetiştirilmiş insan gücü ile mümkün olacağı da unutulmaması gereken diğer bir unsurdur.

Herkesin herkesten bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyduğu 21. yüzyılımızda beyazın siyaha, doğunun batıya, iyinin kötüye anlatacağı ve birbiri ile paylaşacağı çok şey olduğuna inanıyoruz.

Değerli meslektaşlarım, velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz;

BİL Okulları 3 yaşından itibaren eğitime başlayıp ortalama 23 yaşında üniversite eğitimini tamamlayarak geleceğin iş dünyasında yerini alacak mutlu, sağlıklı, başarılı, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış ve dünyanın dilini dünya dilleri ile konuşabilen nesiller yetiştirmek üzere yapılandırılmış, Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi destek ve iş birliği ile farklılaşmış özel bir okuldur.