İlkokul

BİL KOLEJİ İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan PYP (Primary Years Program-İlk Yıllar Programı) ile sevgi, saygı, hakkaniyet, bilim ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor, kültür, etkinlikleri ile yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

 

Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren İngilizce, Bilgisayar, Drama, Satranç, ve Dans eğitimi almaktadırlar.

 

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanmaları için BİL’e özel programlar uygulanmaktadır.

 

Dünya dillerini konuşturmayı destekleyen programları ile ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuz 5. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimine başlamaktadır.