Mentörlük

mentörlük-bil-güneşli

Bil Güneşli Koleji Mentörlük

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Koç yada diğer ismiyle mentör, öğrenciye yol gösteren, hedefe ulaşmasında yardımcı olan kişidir. Eğitim koçluğu ise öğrenciye eğitim hayatında ve vazgeçilmez olan sınavlarda, onların yanında olan, yol gösteren, sorunlarının çözümü konusunda ona yön veren anlamında ifade edilir.

Öğrenci doğal olarak zorlandığı konularda bu işi bilen birinden yardım aldığında, bu yardımı almayanlara göre çok daha az hatalara düşerek sorunlarına çözüm bulmaktadır.

Mentör öğretmenlik sistemi bir süreç programıdır.

Öğrencinin öğrenim hayatı boyunca devam eder. Öğrenci mentörlüğünün en önemli noktalardan birisi de takiptir.

Mentör öğretmenlik sistemi akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, problemlerin çözümünde anahtar yöntemler sunar ve bunu en kısa sürede başarmak için çaba sarfeder.

Mentör öğretmen;

 • Ben neler yapabilirim?
 • Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • Ben ne istiyorum?
 • Ben kimim?
 • Ben ne yapmak istiyorum?
 • Ben nerede olmak istiyorum? sorularına sizinle birlikte cevap bulmaya çalışır.

Aynı zamanda,

 • Hedeflerinizi netleştirir size uygun ve heyecan veren hedefler belirlemenizi sağlar.
 • Sizin gündeminizle ilgilenir.
 • Akademik, sosyal ve kişisel başarınızla ilgilenir.
 • Başarmak istedikleriniz için size destek olur.
 • Aile, okul, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi düzenlemenize yardım eder.
 • Zaman kullanım becerilerinizi geliştirir.
 • Motivasyonunuzu yüksek tutar.
 • Özgüven ve özsaygı geliştirmenize destek olur.

Ortaokul ve lisede, her 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize bir mentor öğretmenimiz danışmanlık yapar. Mentor öğretmenlerimiz branş öğretmenleri arasından seçilir.

Mentör Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenir.

Bu sistem ile öğrencinin;

 • Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,
 • Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,
 • Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,
 • Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Dikkatini geliştirmesi,
 • Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,
 • Test tekniklerini öğrenmesi,
 • Motivasyonunun arttırılması,
 • Başarısının sorumluluğunu alması,
 • Akademik başarısının yükseltilmesi,
 • Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır.
 • Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için, öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.
 • Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.
 • Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir.
 • Öğrenci ile aylık amaçlar belirler.
 • Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
 • Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.
 • Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirir.

Öğrenciler Mentörlük Çalışması Sayesinde Neler Elde Edebilirler?

Öğretmenlerimize Yönelik:

 • Zaman kullanımlarını çok daha etkili hale getirirler,
 • Çok daha düzenli, çok daha “organize” olurlar,
 • Öğrenim konusunda çok daha istekli olurlar,
 • Zamanı, günlerini, haftalarını, vb. çok daha etkili biçimde düzenlemeyi ve kullanmayı öğrenirler,
 • Çok daha katılımcı davranışlar sergilerler,
 • Hedef belirleme ve hedef netleştirme çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirirler,
 • Öğrenim ve toplumsal yaşam dengesini kurarlar,
 • Öğrenci kendi öğrenme biçiminin bilincine varır,
 • Daha sağlıklı bir yaşam sürme alışkanlıklarını benimser,
 • Öğrenci kendi kendine disiplin koyar ve bu becerisini geliştirir,
 • Başarısız ya da başarılı olma korkusu ortadan kalkar,
 • Dikkat Dağınıklığı/Bozukluğu ile mücadele etmede daha başarılı olur,
 • Hem kişi hem de öğrenci olarak gelişme sağlar,
 • “Rehavet alanı” nın dışına kolayca çıkabilir,
 • Öğrenmeye merak duyar ve bu merakını hep canlı tutar.

Mentörlük Süreci Nasıl İşler?

Haftada bir veya ihtiyaca göre yüz yüze görüşme yapılır. Hedefleriniz netleştirilir ve stratejiler belirlenir. Bilgiler mentör ve öğrenci (mentee) arasında gizlidir.