Oku BİL

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük
dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Spor yapmak vücut için nasıl egzersiz imkânı sağlıyorsa kitap okumak da bey
nin kapasitesini artırmada egzersiz işlevi görmektedir.

Yapılan araştırmalar, bir Japon’un yılda 25 kitap okuduğunu, bir İsveçlinin yılda 10 kitap okuduğunu, bir Fransız’ın yılda 7 kitap oku
duğunu göstermektedir. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okumaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri, oran olarak şu şekildedir:

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını kazanmamış, kitap okuma bilincine erişememiş ve kitap sevgisi taşımayan bireylerin sayısı
azımsanamayacak kadar çoktur. Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak, toplumun tüm kesimlerinde
ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, kitap okuyan öğrencilerin, kitap
okumaları ile ders başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

 

PROJENİN AMACI

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemektir.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesi ne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu proje ile birlikte dönem başında belirlenen MEB müfredatı ve dünya klasikleri ile uyumlu eserler bir eğitim-öğretim yılı süresince yapılandırmacı eğitim sistemi içerisinde süreklilik arz ederek ilkokullarımızda sınıf öğretmenlerimiz, ortaokullarımızda ise Türkçe öğretmenlerimiz öncülüğünde okutulmaktadır.

Bu proje ile öğrencilerimizden eserler üzerine yorum yapmaları ve görüş bildirmeleri beklenmektedir. Bu şekilde kendilerini daha iyi ifade eden kaliteli okur kitlesine sahip nesillerin düşünce gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.