Rehberlik

 

Bil Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle danışmanlık hizmeti verir.

Okullarımızda Psikolojik danışma ve Rehberlik Birimi olarak;

 • Çevresine uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
 • Kendini tanımasını, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamak,
 • Eğitim-öğretim ortamından en üst düzeyde faydalanmalarına destek olmak,
 • Yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda doğru seçimler yapmaları konusunda öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, grup çalışmaları, eğitim, söyleşi ve seminerler yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenci ya da velilerimiz tüm bu çalışmalara randevu alarak katılabilmektedirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, bu faaliyetleri gerçekleştirirken üç temel ilkeyi gözeterek çalışır:

 • Danışanın yardım alma, sürdürme ya da süreci sonlandırma gibi konularda “gönüllü” olması esas alınır.
 • Etik ilkeler doğrultusunda, danışanla yapılan görüşmeler “gizlilik” ilkesine dayanır.
 • • Tüm bireylere “saygı” esastır.

Öğrencilere Yönelik:

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri,
 • Akran Dayanışması,
 • Güvenli İnternet Kullanımı,
 • TEOG Bilgilendirme,
 • Sınav Kaygısı ile Başetme Teknikleri,
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri,
 • Cinsel Sağlık Eğitimi,
 • Üst Eğitim Kurumları Hakkında Bilgilendirme,
 • Sosyal Beceri Geliştirme,

Velilere Yönelik:

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler veya yapılandırılmış grup çalışmaları,
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri;
  • Anne-Baba Tutumları,
  • Sınava Hazırlık Sürecinde Anne-Babanın Rolü,
  • Ergeni Anlamak,
  • Etkili İletişim Yöntemleri,
  • Akademik Becerilerin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü,
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen seminer ve paneller ile çalışmalarını sürdürür.

Öğretmenlerimize Yönelik:

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Eğitici seminerler,
 • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülür.