Sanat ve Spor

GÖRSEL SANATLAR

Sanat ProgramlarıSeslerin, renklerin ve dokunuşların büyülü dünyasını çocuklarımızın büyülü dünyalarıyla buluşturuyoruz.

Sanat Eğitimi Anlayışımız

Kendisi ve çevresiyle barışık, evrensel değerlere sahip, estetik duyarlılığı gelişmiş, sanatsal yaratıdan haz duyan bireyler yetiştirme misyonundan yola çıkan BİL okulları sanat programaları yapılandırmacı eğitim yaklaşımı doğrultusunda şekillenir.

SPOR

Spor ProgramlarıSporla gelen hareketin insanın yaşam kalitesini arttırdığı ve bilimsel yöntemlerle anlaşılmasının gerekliliği beden eğitimi ve sporda hâlâ merkezi öneme sahip bir düşünüş biçimidir.