STEM – Nazlı Aydın yazdı.

STEM – Nazlı Aydın yazdı.

STEM( FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK,MATEMATİK) EĞİTİMİ

STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir.

 

STEM eğitimi, teorik bilginin uygulamaya ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, ve Matematik derslerinde öğrendikler bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada bir çok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim programı olma özelliği taşıyor.

 

STEM eğitiminin hedefi üretim yapmak, bilgi ve becerileri geliştirmektir.İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. STEM eğitimi ile,21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması sağlanmaktadır. 21 yüzyıl becerilerine uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlar. STEM eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz.Bu amaçlardan birincisi, STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. (Akgündüz, 2015)

 

Her alanda yetkin bireylerin olması birçok alanda fayda sağlayacaktır. En önemli getirisi ise dijitalleşen dünyada rol almada etkin olarak görev almaktır. Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürülüsünde kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

STEM eğitimi öğrenciye bir çok alanda katkı sağlamaktadır. Bunların başında Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlaması, öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesi, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına olanak sağlanması, yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlaması, işbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla özgüven ve öz yeterliliğini geliştirmesi gelmektedir.
STEM eğitimi okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bizler de STEM’in öngördüğü bilimsel ve akademik çalışmaları her aşamada uygulayarak, hayata geçirerek; öğrencilerimizi geleceğin düşünen,sorgulayan ve üreten bireyleri olma yönünde yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

NAZLI AYDIN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ