Yabancı Diller

 

Yabancı diller egitimi, tüm düzeylerde –Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Temel Lise-Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yabancı dil eğitim sistemimiz öğrenci merkezli olup etkinlik tabanlı modern eğitim anlayışıyla bütün çocuk gelişimini destekleyerek ve dil öğrenmeyi zevkli hâle getirerek yabancı dili aktif olarak
kullanabilen bireyler yetiştirir. Yabancı dil hedefimiz, öğrencilerin edindikleri dil yapılarını okuma, yazma,
konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak severek ve özgüvenle kullanmalarını sağlamaktır.


Küreselleşen dünyamızda tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı gerçeginden hareketle, ögrencilerimizin çağın
gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini
sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem veren okulumuzda 5. sınıftan itibaren
ikinci yabancı dil eğitimine başlanmaktadır.

Öğrencilerimiz Almanca, İspanyolca, Rusça ve Çince’yi ikinci
yabancı dil olarak öğrenirler.